Konflikthåndtering på arbejdspladsen

    Sikkerheds- og Vagtpersonale

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på! Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Kursus i Konflikthåndtering

Sikkerheds- & Vagt personale

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed

Som vagt, sikkerhedspersonale eller dørmand vil du eller dit personale, på et tidspunkt opleve at stå i en situation, hvor anvendelse af magt desværre vil være en nødvendighed. Vær rigtig forberedt og sikrer dig selv mod en unødvendig voldsdom, som i sidste ende kan koste dig dit job. På kurset undervises der i simple, men yderst effektive teknikker:

\

Magtanvendelse

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de lovmæssige beføjelser.
N

Kontakt

N

Fastholdelse

N

Forflytning

N

Pacificering

\

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværge-teknikker. Du lærer at:
N

Frigøre sig fra fastholdelse

N

Oprette en sikkerhedszone

N

Afværge slag

N

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13
\

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.
N

Debriefing

N

Samarbejde og kollegastøtte

N

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu

Kursus i Konflikthåndtering

Vagt & Sikkerhed

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for vagter, sikkerhedspersonale og dørmænd.

\

Magtanvendelse

\

Nødværge

\

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab