Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for vagter, sikkerhedspersonale og dørmænd.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Magtanvendelse

Nødværge

Psykisk førstehjælp & Kriseberedskab

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge

Som vagt, sikkerhedspersonale eller dørmand vil du eller dit personale, på et tidspunkt opleve at stå i en situation, hvor anvendelse af magt desværre vil være en nødvendighed.

Vær rigtig forberedt og sikrer dig selv mod en unødvendig voldsdom, som i sidste ende kan koste dig dit job.

På kurset undervises der i simple, men yderst effektive teknikker.

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for vagter, sikkerhedspersonale og dørmænd.

Magtanvendelse

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de lovmæssige beføjelser.

Z

Kontakt

Z

Fastholdelse

Z

Forflytning

Z

Pacificering

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværgeteknikker.
Du lærer at:

Z

Frigøre sig fra fastholdelse

Z

Oprette en sikkerhedszone

Z

Afværge slag

Z

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13

Psykisk førstehjælp & Kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.
Z

Debriefing

Z

Samarbejde og kollegastøtte

Z

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu