Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Vores kurser giver kursisten en række værktøjer i konflikthåndtering og sikrer dermed, at kursisten vil opgradere sine færdigheder i at varetage egen, kollegers og borgerens sikkerhed.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Opgradér dine egne eller dine kollegers færdigheder med et kursus i konflikthåndtering
Din sikkerhed nu
Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Investér i din egen og dine kollegers sikkerhed

Gennem årene har jeg erkendt, at mange pædagogiske medarbejdere ikke er tilstrækkeligt forberedt til at håndtere verbale konflikter, der i værste fald kan eskalere til fysiske konfrontationer, herunder fastholdelse, magtanvendelse og nødværge.

For at imødekomme dette behov har jeg udviklet et kursusprogram baseret på mine egne erfaringer i feltet. Dette program er designet til, at ruste det pædagogiske personale til at håndtere konfliktsituationer mere effektivt, fremme et sundt arbejdsmiljø og reducere antallet af hændelser og skader, der kan føre til sygedage og fravær.

Kurserne, tilgængeligt på dinsikkerhed.nu, giver deltagerne en række værktøjer inden for konflikthåndtering, hvilket resulterer i en styrket evne til at beskytte egen, kollegers og borgernes sikkerhed.

Din sikkerhed nu
Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Referencer – det siger kunderne om os

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.