Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Book et kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog
specielt tilrettelagt for service- og frontdesk personale.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Nødværge

Kommunikation & Kropssprog

Psykisk førstehjælp & Kriseberedskab

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog

Kursus i Konflikthåndtering ved Dinsikkerhed.nu, er et kursus der har som mål at klæde kursisten på til at stå stærkere rustet i situationer hvor der opstår konflikter, sikre et sundt arbejdsmiljø og nedbringe antallet af hændelser og tilskadekomster der kan lede til syge- og fraværsdage!

Vores kurser giver kursisten en række værktøjer i konflikthåndtering og sikrer dermed, at kursisten vil opgradere sine færdigheder i at varetage egen, kollegers og borgerens sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog
specielt tilrettelagt for service- og frontdesk personale.

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværgeteknikker.
Du lærer at:

Z

Frigøre sig fra fastholdelse

Z

Oprette en sikkerhedszone

Z

Afværge slag

Z

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13

Kommunikation & Kropssprog

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med kommunikation og kropssprog.
Z

Dialog

Z

Kropssprog

Z

Psykologi

Psykisk førstehjælp & Kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.
Z

Debriefing

Z

Samarbejde og kollegastøtte

Z

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu