Konflikthåndtering på arbejdspladsen

    Service & frontdesk personale

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på! Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Kursus i Konflikthåndtering

Service & Frontdesk personale

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed

Kursus i Konflikthåndtering ved Dinsikkerhed.nu, er et kursus der har som mål at klæde kursisten på til at stå stærkere rustet i situationer hvor der opstår konflikter, sikre et sundt arbejdsmiljø og nedbringe antallet af hændelser og tilskadekomster der kan lede til syge- og fraværsdage! Kurset giver kursisten en række værktøjer i konflikthåndtering og sikrer dermed, at kursisten vil opgradere sine færdigheder i at varetage egen, kollegers og eventuelle borgers sikkerhed.

\

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværgeteknikker. 
Du lærer at:
N

Frigøre sig fra fastholdelse

N

Oprette en sikkerhedszone

N

Afværge slag

N

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13
\

Kommunikation & Kropssprog

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med kommunikation og kropssprog.
N

Dialog

N

Kropssprog

N

Psykologi

\

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.
N

Debriefing

N

Samarbejde og kollegastøtte

N

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu

Kursus i Konflikthåndtering

Service & Frontdesk

Book et kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog specielt tilrettelagt for service- og frontdesk personale.

\

Nødværge

\

Kommunikation & Kropssprog

\

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab