Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Institutioner - Pædagoger

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge der er specielt tilrettelagt for institutioner og pædagoger.

  • Magtanvendelse
  • Nødværge
  • Kommunikation & Kropssprog
  • Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Service - Frontdesk

Book et kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog specielt tilrettelagt for service- og frontdesk personale.

  • Nødværge
  • Kommunikation & Kropssprog
  • Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Sikkerhed - Vagt

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for vagter, sikkerhedspersonale og dørmænd.

  • Magtanvendelse
  • Nødværge
  • Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Udvalgte Referencer

Nexus takker for en fantastisk dag med Otto.

Dejligt med en meget kompetent mand, der kender til en praksis og et fag med kriminelle og udadreagerende unge.

Otto havde hele tiden fokus på at det skulle være skånsomt og ordentligt. Kan varmt anbefales.

Bo Løfberg

Afdelingsleder, Døgn institutionen Nexus

En god praksisnær (og humoristisk) tilgang til et sæt værktøjer ingen bryder sig om at skulle tage i anvendelse med mindre det er tvingende nødvendigt.

Otto´s succeskriterie var at hvis blot vi hver især gik fra kurset i vished om at vi mestrede ét af værktøjerne, så var han tilfreds…. han kan være MEGET tilfreds

Charlotte Møller Pedersen

Dannevirke Kostskole

Har haft den fornøjelse at deltage på konfliktkurset…
Det har været en fremragende dag med undervisere der på en formidabel møde formidlede både teori og praktik….
En måde så alle ikke er i tvivl om vigtigheden i at kunne udføre greb ordentligt men også vigtigheden i teorien bag konfliktløsning… Kropssprog m.m.
Jeg kan kun anbefales at deltage på eller hyre disse folks kursus. Tak for en fantastisk dag.

Ebbe Mehlby

Juulskov Huset Nyborg

Som én af mange deltager fra Casino Odense, kan jeg varmt anbefale en eftermiddag i selskab med Otto og Rami.

Et kursus som belyser sikkerheden i teori og praktik med stor præcision. Et kursus man går fra med et smil og ømme muskler. Men også med en tryghed i, at havde fået fyldt værktøjskassen op med redskaber, til netop at gøre Min sikkerhed mere optimal.

Helle Bjerregaard Manniche

Casino Odense

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kontakt os for et
uforpligtende informationsmøde

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kontakt os for et uforpligtende informationsmøde eller book et kursus

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Dinsikkerhed.nu

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Referencer
Det siger folk om os

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Referencer – Det siger folk om os

Har du lyst til at komme med en anmeldelse?

Nexus takker for en fantastisk dag med Otto.

Dejligt med en meget kompetent mand, der kender til en praksis og et fag med kriminelle og udadreagerende unge.

Otto havde hele tiden fokus på at det skulle være skånsomt og ordentligt. Kan varmt anbefales.

Bo Løfberg

Afdelingsleder, Døgn institutionen Nexus

Har haft den fornøjelse at deltage på konfliktkurset…

Det har været en fremragende dag med undervisere der på en formidabel møde formidlede både teori og praktik….

En måde så alle ikke er i tvivl om vigtigheden i at kunne udføre greb ordentligt men også vigtigheden i teorien bag konfliktløsning… Kropssprog m.m.

Jeg kan kun anbefales at deltage på eller hyre disse folks kursus. Tak for en fantastisk dag.

Ebbe Mehlby

Juulskov Huset Nyborg

Jeg har over de sidste 20 år arbejdet tæt sammen med Otto.

Jeg kan kun give de bedste anmeldelser pga. den høje faglighed som Otto bestrider indenfor selvforsvar, magtanvendelse og krisehåndtering.

Lars F. Andersen

Job Role, Company

SUPER god oplevelse vi havde med Rami og Otto. De leverer et kursus der fanger interessen lige fra starten. Leveret med god humor og brugbar værktøjer. Kan klart anbefales.
Ralf Grønnegaard Larsen

Et super godt og meget anvendeligt kursus. Med få metoder fik vi lært at nødværge. Jeg vil absolut anbefale det til mine socialrådgiver kolleger, der arbejder med udadreagerende borgere.
Nitja Larsen

Dejligt med kompetent undervisning.
Jens Dall

Helt igennem et fantastisk kursus.
Danny Salskov Mose

Anbefalelsesværdigt!

En god praksisnær (og humoristisk) tilgang til et sæt værktøjer ingen bryder sig om at skulle tage i anvendelse med mindre det er tvingende nødvendigt.

Otto´s succeskriterie var at hvis blot vi hver især gik fra kurset i vished om at vi mestrede ét af værktøjerne, så var han tilfreds…. han kan være MEGET tilfreds

Charlotte Møller Pedersen

Dannevirke Kostskole

Jeg har flere gange benyttet mig af Otto Knudsen undervisning i selvforsvar, konflikthåndtering.

Otto er en meget dygtigt formidler og jeg kan varmt anbefale Otto Knudsen som underviser.

Henrik Appel

Tidl. Souschef, Blå kors pensionat

Super godt kursus, der tager afsæt i den praksis der er i den pædagogiske hverdag på institutionen.

Tilpasset netop de problematikker vi har, både i forhold til magtanvendelser og i forhold til, at kunne skelne mellem magtanvendelse og nødværge.

Kitt Palbjørn-Pedersen

Hostruphøj Børne- og familiecenter

Et super godt kursus der kun kan anbefales! Otto er en super dygtig instruktør som der formår at lære rigtig meget fra sig! 5 fede stjerner herfra!
Sebastian A. Brandi

Vagt, Company

Fantastisk kursus i Roskilde. Kan klart anbefale Otto som coach/underviser.
Carsten Hansen

Vagtdivisionen

Super kursus. Otto fik hurtigt sporet sig ind på hvad vi havde brug for af teknikker. Kan klart anbefales.
Lykke Eggers Jørgensen

Fedt når mennesker med bred erfaring har overskud til at dele ud.
Jan Rishede Van Nek

Tak for en god og læring undervisning.
Mette Tabor

Som én af mange deltager fra Casino Odense, kan jeg varmt anbefale en eftermiddag i selskab med Otto og Rami. Et kursus som belyser sikkerheden i teori og praktik med stor præcision. Et kursus man går fra med et smil og ømme muskler. Men også med en tryghed i, at havde fået fyldt værktøjskassen op med redskaber, til netop at gøre Min sikkerhed mere optimal.
Helle Bjerregaard Manniche

Casino Odense

Tirsdag d. 09.12.14 havde vi den fornøjelse at blive instrueret af en meget kompetent underviser fra Dinsikkerhed.nu.

Et 2 timers kursus bygget op af simple og meget nyttige greb og metoder til at styrke den enkelte medarbejders kunnen indenfor fysisk konflikthåndtering.

Det var en fornøjelse at opleve medarbejderne få så hurtig en forståelse af, at lempelig og minimal brug af kræft giver mindre konflikter.

Tak for at bringe dialogen et skridt videre omkring fælles fodslag og stå ved sine beslutninger.

Personalet vurderer at de har fået noget de kunne bruge. Ikke bare et kursus i greb og nødværge men et kursus i tryghed og dermed deres sikkerhed. Tak.

Jonas Nordklitgaard

Skoleleder, Solvejskolen.

Havde i dag fornøjelsen af Otto Knudsen med at udvide horisonten om pædagogisk sikkerhed, i henhold til magtanvendelses cirkuleret i arbejdet med udadreagerende børn og unge.

En fornøjelse var det og ikke mindst brugbart, realistisk og skånsomt. Tak for et par minde værdige lektioner.

Rhassan Muhareb

Pædagog, Døgn institution Nexus (Københavns kommune)

På trods af mange år i branchen, er det et meget brugbart kursus med focus på de rigtige elementer, dette både fysisk og mentalt. Meget kompetent underviser, der giver gode redskaber uanset størrelse og situation. Vil klart anbefale det til alle.
Thomas Clausen

Super god og professionel undervisning. Virkelig noget man kan bruge både arbejdsmæssigt og privat.
Sanne Christiansen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på! Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende informationsmøde eller book et kursus.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Institutioner & Pædagoger

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!
Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for institutioner og pædagoger.

Institutioner og pædagoger

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Kursus i Konflikthåndtering ved Dinsikkerhed.nu, er et kursus der har som mål at klæde kursisten på til at stå stærkere rustet i situationer hvor der opstår konflikter, sikre et sundt arbejdsmiljø og nedbringe antallet af hændelser og tilskadekomster der kan lede til syge- og fraværsdage! Kurset giver kursisten en række værktøjer i konflikthåndtering og sikrer dermed, at kursisten vil opgradere sine færdigheder i at varetage egen, kollegers og eventuelle borgers sikkerhed.

Bekendtgørelse om magtanvendelse

§ 1. Magtanvendelse over for børn og unge omfattet af denne bekendtgørelse må kun anvendes, hvis der er hjemmel til det.
Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed.

Kilde: www.retsinformation.dk

Efter Bekendtgørelsen om magtanvendelse § 1 over for børn og unge anbragt uden for hjemmet, kan jeg kun tilslutte mig ovenstående.

Men når det går helt galt, for unge med selvdestruktiv eller udadreagerende adfærd, feks. i form af råben, vold eller motorisk uro, kan det blive nødvendigt at gribe ind, for at sikre den unge og omgivelserne imod en unødvendig stressfaktor.
Det skal ske på en professionel måde, hvor alle de implicerede kan se hinanden i øjnene bagefter.

Dinsikkerhed.nu tilbyder jer, som aldrig har haft kendskab til selvforsvar, et 2 timers kursus i konfliktløsning, hvor I vil få de vigtigste redskaber, til at håndtere en magtanvendelse eller evt nødværge, som er tilpasset lovgivningen (serviceloven § 123 ) Og endnu vigtigere, sikrer den unges retssikkerhed under en eventuelt konflikt.

Kurset tager udgangspunkt i de generelle betingelser, for lovlighed under en magtanvendelse og evt. nødværge. Magtanvendelsen og nødværgehandlingen skal altid være afpasset forholdene i den enkelte situation, og skal være så lempelig og kortvarig som det er muligt (det mindste indgrebsprincip).

Kilde: www.socialstyrelsen.dk

Mange konflikter og magtanvendelser kan undgås ved at klæde personalet/pædagogen rigtigt på, i forhold til sin egen sikkerhed og udstråling i jobbet.

På kurset undervises der i simple, men yderst effektive teknikker:

Magtanvendelse

N

Kontakt

N

Fastholdelse

N

Forflytning

N

Pacificering

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de lovmæssige beføjelser.

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværge-teknikker. Du lærer at:

N

Frigøre sig fra fastholdelse

N

Oprette en sikkerhedszone

N

Afværge slag

N

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13

Kommunikation og kropssprog

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med kommunikation og kropssprog.

N

Dialog

N

Kropssprog

N

Psykologi

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.

N

Debriefing

N

Samarbejde og kollegastøtte

N

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!
Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for institutioner og pædagoger.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende informationsmøde eller book et kursus.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Service- og Frontdesk personale

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!
Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog specielt tilrettelagt for service- og frontdesk personale.

Service- og Frontdesk personale

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Kursus i Konflikthåndtering ved Dinsikkerhed.nu, er et kursus der har som mål at klæde kursisten på til at stå stærkere rustet i situationer hvor der opstår konflikter, sikre et sundt arbejdsmiljø og nedbringe antallet af hændelser og tilskadekomster der kan lede til syge- og fraværsdage! Kurset giver kursisten en række værktøjer i konflikthåndtering og sikrer dermed, at kursisten vil opgradere sine færdigheder i at varetage egen, kollegers og eventuelle borgers sikkerhed.

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværge-teknikker. Du lærer at:

N

Frigøre sig fra fastholdelse

N

Oprette en sikkerhedszone

N

Afværge slag

N

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13

Kommunikation og kropssprog

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med kommunikation og kropssprog.

N

Dialog

N

Kropssprog

N

Psykologi

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.

N

Debriefing

N

Samarbejde og kollegastøtte

N

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!
Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, kommunikation og kropssprog specielt tilrettelagt for service- og frontdesk personale.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende informationsmøde eller book et kursus.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Sikkerheds- og vagt personale

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!
Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for vagter, sikkerhedspersonale og dørmænd.

Sikkerheds- og Vagt personale

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Som vagt, sikkerhedspersonale eller dørmand vil du eller dit personale, på et tidspunkt opleve at stå i en situation, hvor anvendelse af magt desværre vil være en nødvendighed. Vær rigtig forberedt og sikrer dig selv mod en unødvendig voldsdom, som i sidste ende kan koste dig dit job.

På kurset undervises der i simple, men yderst effektive teknikker:

Magtanvendelse

N

Kontakt

N

Fastholdelse

N

Forflytning

N

Pacificering

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de lovmæssige beføjelser.

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværge-teknikker. Du lærer at:

N

Frigøre sig fra fastholdelse

N

Oprette en sikkerhedszone

N

Afværge slag

N

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13

Psykisk førstehjælp og kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.

N

Debriefing

N

Samarbejde og kollegastøtte

N

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!
Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge specielt tilrettelagt for vagter, sikkerhedspersonale og dørmænd.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende informationsmøde eller book et kursus.