Juulskov Huset Nyborg

Har haft den fornøjelse at deltage på konfliktkurset… Det har været en fremragende dag med undervisere der på en formidabel møde formidlede både teori og praktik…. En måde så alle ikke er i tvivl om vigtigheden i at kunne udføre greb ordentligt men også vigtigheden i...

Dannevirke Kostskole

En god praksisnær (og humoristisk) tilgang til et sæt værktøjer ingen bryder sig om at skulle tage i anvendelse med mindre det er tvingende nødvendigt. Otto´s succeskriterie var at hvis blot vi hver især gik fra kurset i vished om at vi mestrede ét af værktøjerne, så...
Blå Kors Pensionat

Blå Kors Pensionat

Et fantastisk kursus på 4 timer. Meget kort, klart præcis teori omkring konflikter og hvordan man kan forebygge og minimere. Derefter nogle lette øvelser i at frigøre os for en evt. overfald. Sammen med snak om vigtigheden af at det er vores (personale) liv der er på...

Døgninstitutionen Nexus

Nexus takker for en fantastisk dag med Otto. Dejligt med en meget kompetent mand, der kender til en praksis og et fag med kriminelle og udadreagerende unge. Otto havde hele tiden fokus på at det skulle være skånsomt og ordentligt. Kan varmt anbefales. Bo Løfberg...

Døgn institution Nexus (Københavns kommune)

Havde i dag fornøjelsen af Otto Knudsen med at udvide horisonten om pædagogisk sikkerhed, i henhold til magtanvendelses cirkuleret i arbejdet med udadreagerende børn og unge. En fornøjelse var det og ikke mindst brugbart, realistisk og skånsomt. Tak for et par minde...